Zeměčlun – podpora

ÚVOD O PROJEKTU REALIZACE ÚŘEDNÍ ŠIML PODPOŘIT

Zeměčlun (earthboat) je projekt nízkoenergetického panelového bytu, využívajícího principy Reynoldsových energeticky soběstačných domů (Earthship). S využitím slunce, jako zdroje energie pro vyhřívání, chlazení, výrobu elektrické energie a ohřev užitkové vody by mělo vést k co nejmenší závislosti na dodávkách z veřejných sítí.

Jak můžete podpořit projekt  Zeměčlun? No způsobů je několik a všechny považuju za velmi důležité 🙂 .

Sdílení a šíření
  Prvním způsobem je, pokud vás tento projekt, či jakýkoli příspěvek na webu sobestacny.cz zaujal, sdílet se svými přáteli. Rozhodně nenabádám k jakémukoli spamování, ale pokud víte o někom, komu by zde uvedené informace byly ku prospěchu, hurá na to 🙂 .

Now How
  Pokud máte jakékoli zkušenosti, ať jako řemeslníci, elektrikáři, víte něco o fotovoltaických elektrárnách, budu rád za všechny informace .

Hmotné dary
  Pokud vlastníte firmu dodávající jakýkoli materiál, systémy či jiné užitečné věci můžete projekt sponzorovat. Také pokud máte něčeho zbytky, přebytky budu za ně rád.

Finanční výpomoc
  No a na závěr je tady finanční výpomoc. Jakýkoli sponzorský dar bude samozřejmě  velkým přínosem 🙂 .

Kontakt: info@sobestacny.cz