Zeměčlun

ÚVOD O PROJEKTU REALIZACE ÚŘEDNÍ ŠIML PODPOŘIT

Zeměčlun (earthboat) je projekt nízkoenergetického panelového bytu, využívajícího principy Reynoldsových energeticky soběstačných domů (Earthship). S využitím slunce, jako zdroje energie pro vyhřívání, chlazení, výrobu elektrické energie a ohřev užitkové vody by mělo vést k co nejmenší závislosti na dodávkách z veřejných sítí.

pohled

Nápad přestavět svoji mini garsoniéru na energeticky co nejvíce soběstačnou jednotku se mi vloudil do hlavy asi před dvěma lety, kdy jsem se seznámil s ostrovními systémy M. Reynoldse Earthship. Její dispozice i orientace všech zasklených ploch na jih umožňuje využití sluneční energie k vyhřívání, ventilaci, ohřevu vody i výroby elektrické energie. U vytápění bohužel úplné soběstačnosti dosáhnout nelze vzhledem k nynějšímu nastavení zákonů, ale snahou je ukázat, co všechno je u tradičního panelového bytu možné. Projekt Zeměčlun je jakýmsi pokusem, kam až se dá s městskou soběstačností zajít. Další výzvou pro Zeměčlun jsou pořizovací náklady. Vše co bude možné chci vybudovat svépomocí a to od rekonstrukce bytového jádra až po výrobu kolektorů a realizaci fotovoltaické elektrárny. Všechny návody a výkresy zde postupně budu zveřejňovat i s výsledky svého snažení.

Celá sekce Zeměčlun je rozdělena do několika kategorií odkázaných výše.

 • O PROJEKTU
  – sekce bude obsahovat ideální plán všech systémů. Samozřejmě za ideálních podmínek.
 • REALIZACE
  – avšak realita může býti jiná, takže tato sekce bude obsahovat odkazy na jednotlivé části realizovaných prací, jaké změny oproti původnímu plánu bylo nutné udělat a z jakých důvodů, spolu s fotografiemi ze stavby.
 • ÚŘEDNÍ ŠIML
  – tady bude prostor na boj s byrokracií, co všechno bylo nutné podstoupit pro získání „důležitých razítek“ atd.
 • PODPORA
  – tato sekce bude věnována možné podpoře tohoto projektu ať finanční nebo jakékoli jiné, ať už obdarováním nebo jen sdílením obsahu tohoto webu.

Samozřejmě rychlost celé realizace bude záviset na finančních možnostech. Přeci jen z něčeho žíti musím 🙂 .

 Mějte se krásně lidičky

Jiřík