Venus projekt – technologická utopie?

Kruhové město podle Jacqua Fresca
Kruhové město podle Jacqua Fresca

Jacque Fresco – multidisciplinární vědec, filozof, sociolog, vizionář a hlavně člověk s obrovským rozhledem a všestranným vzděláním. Tento muž založil projekt Venus, vystavěl výzkumné středisko na Floridě a celý život se věnuje možnostem přežití lidstva na planetě Zemi. Jeho zájem pokrývá jak smysluplné využívání technologií, kterými již dnes disponujeme, tak i ekonomiku a řízení společnosti bez korupce. Jde o vybudování globální lidské společnosti, která nebude trpět nedostatkem a která bude žít v prostředí bez negativních vlivů na člověka. Je to možné?

Jacque Fresco
Jacque Fresco

EKONOMIKA ZALOŽENÁ NA ZDROJÍCH
Převratnou myšlenkou je ekonomika založená na zdrojích. Veškeré zdroje planety by byly přesně lokalizované. Počítače by sledovaly zásoby surovin a logicky vyhodnocovaly jejich využívání a přerozdělování. Také by počítaly s jejich obnovitelností a veškerá produkce by byla takto kyberneticky řízena na základě poptávky v jednotlivých oblastech.

TECHNOLOGIE
Energetika by byla celá pokryta z obnovitelných zdrojů. Elektrárny využívající slunce, vítr, mořské proudy, geotermální energii atd. by byly schopné pokrýt veškerou spotřebu.
Náročné a opakující se práce by zajišťovaly roboti a stroje, lidský faktor by tak byl využíván pouze k údržbě a vyvíjení systémů.
Potraviny vyprodukované ve vertikálních hydroponických farmách by pokryly velkou část spotřeby  využívající minimum prostoru. Již v dnešní „civilizované“ době je naprosto ostudné, že lidé umírají hlady.
Doprava a transport by byly také plně automatizované. Auta řízená satelity bez nutnosti zasahování člověka do jejich provozu, modulární lodě i letadla opět vše řízeno dohromady by minimalizovalo dopravní nehody.

Modulární loď
Modulární loď

K uspokojení potřeb zvyšujícího se počtu obyvatel by došlo k osidlování moře a klimaticky nehostinných území. K tomuto účelu by byla budována podzemní a plovoucí města. Veškeré produkty by již při jejich navrhování byly posuzovány s ohledem na jejich recyklovatelnost po skončení jejich životnosti. Ta by byla samozřejmě plánována co nejdelší, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání surovinami.

Město na moři
Město na moři
Rodinný dům
Rodinný dům

Dole na konci článku jsou odkazy k podrobným informacím o projektu Venus, proto je zbytečné abych je zde dopodrobna rozváděl, takže:

CO NA TO ŘÍCI?
Je to převratná myšlenka a jednou ke změně budeme muset dospět. Neříkám, že to musí býti přesně podle tohoto modelu, ale nynější systém založený na penězích, konzumu a neustálém růstu z logiky jeho samého brzy zkolabuje. Dělá mi velkou radost, že již u spousty lidí vidím výrazné změny v uvažování, kdy rivalita, peníze, vzájemné soutěžení, honba za ziskem a společenským postavením v žebříčku jejich hodnot ustupují. Kapitalismus již začíná býti přežitým a daleko více se do popředí zájmu dostává stručně vyjádřeno kvalita života.


Oficiální web Venus project: Venus project
Web Venus project ČR: Venus project Česká republika
Facebook stránky ČR: Venus project facebook Česká republika

Dokument o práci J. Fresca: Future by design
Dokument hnutí Zeitgeist movement: Zeitgeist moving forward

Pozn.:  Křídlo aktivistického hnutí Zeitgeist movement vzniklo s cílem podporovat a mediálně šířit projekt Venus, avšak v roce 2011 se se s ním rozešel, neboť se jím již necítil být plně reprezentován.

Mějte se krásně lidičky

Jiřík