Superadobe je super

 

Dům superadobe
Dům superadobe

Jak si postavit dům za pár peněz? Jedna z možností se jmenuje Superadobe. Stavební technika založená na íránské lidové architektuře, kterou vyvinul a po celém světě rozšířil architekt Nader Khalili.

Historie
Nápad stavění zdí z pytlů plněných pískem nebo hlínou je starý více než jedno století. Původně byly takto plněné pytle využívány ke stavbě protipovodňových zátaras a také ke stavbě vojenských bunkrů a barikád. Výhodou byl snadný transport na místo určení a rychlá, levná a efektivní výstavba, neboť v obou těchto úlohách zdi dokázaly udržet jak valící se vodu, tak zasáhnuvší projektily. Tyto stavby byly však chápány jako dočasné. Myšlenka výstavby stálých budov a konstrukcí je o hodně mladší.

Jejím propagátorem byl architekt Nader Khalili (1936-2008) íránského původu, který ji i zpopularizoval. První koncepty vznikaly jako projekty pro NASA v roce 1984, kdy se uvažovalo o výstavbě budov na Měsíci. Pytle zde měly být plněné měsíčním prachem. Khalili zde navázal na starověkou stavební technologii obloukových a kopulovitých konstrukčních metod z jeho vlasti. Potom se tento nápad pokusil využít zde na Zemi v seismicky aktivních oblastech a začal stavět z nekonečných pytlů plněných pouštním pískem.

Brzy po těchto prvních experimentech začal Khalili svou práci publikovat v novinách a časopisech. Začal pořádat workshopy a semináře, kde učil stavebním postupům a šířil tuto techniku výstavby po celém světě.

Konstrukce
  Myšlenkou stavební techniky superadobe je využití materiálu  nacházejícím se na pozemku, kde má stavba vzniknout.

Nejprve se vyhloubí základy a přivedou inženýrské sítě. Je zde zapotřebí také vytvořit odvodňovací drenáž.

Zdi pak tvoří nekonečný pytel (jakási roura z pytloviny) plněný zeminou smíchanou s cementem popřípadě slámou. Pytle se pokládají na sebe a udusávají dusadly. Vazbu zajišťuje ostnatý drát pokládaný ve dvou řadách. Takto se vytvářejí kokonovité útvary na jejichž vrchol se umisťuje střešní světlík.

Otvory pro okna a dveře se zajišťují dřevěnými šablonami, které se po vytvrdnutí a sesednutí vyjmou a do nich se již standardně instalují rámy a zárubně. Poté se dům opatřuje hliněno cementovými omítkami a finálními nátěry.

Šablony vymezující okna a dveře
Šablony vymezující okna a dveře

Shrnutí
Tato technologie výstavby má něco do sebe. Dalo by se říci, za pár peněz hodně muziky. Samozřejmě v našich klimatických podmínkách bude nutné udělat nějaké ty úpravy a zapřemýšlet nad izolacemi. Ono pasivní dům z toho bez úprav a adaptací asi nepostavíte.
Interier 1

Interiery superadobe
Interiery superadobe

 

 

 

 

 

Taky takovouto stavbu bude dobré dát  pod střechu, avšak stačí trocha šikovnosti a vynalézavosti a můžete levně a přírodně bydlet.

Využití u domů částečně zahrnutých zeminou se přímo nabízí. Je to slušná alternativa pro odpůrce Reynoldsových pneumatik a využití v jeho konceptu Earthship. Zeď je postavena přírodně a splňuje požadavky k vytvoření akumulační termomasy.

K technologii Superadobe se určitě ještě budu vracet v dalších příspěvcích.


 

Český web o superadobe:  Superadobe.cz
Video-stavba superadobe: Eco dome
Cal – Earth oficiální stránky: Calearth web
Video Superadobe v čr: Stavba Jaroslava Duška

Mějte se krásně lidičky

Jiřík