Rytířské ctnosti v 21.století – zamyšlení

newKdyž se podíváte na úvodní obrázek, mohlo by se na první pohled zdát, že se jedná o úplně rozdílné jedince. Co by asi tak mohli mít tito dva chlapíci, přibližně ve stejném věku, společného? První z nich odpovídá naší vžité romantické představě udatného rytíře nadevše chránícího čest a spravedlnost. No a co ten druhý? Může i dnes být muž opravdovým rytířem?

Dnešní kapitalistický systém je založen na soupeření a rivalitě. Je to neustálý boj, kde je spousta vítězů, ale možná ještě více poražených. To samo o sobě ještě není tak hrozné, horší je spíše to, jakým způsobem je tento boj často veden. Kolik korupčních kauz, zlodějství a podvodů nám media předkládají? K tomu se přidávají další dosti otřesné zprávy z našeho vzájemného soužití. Nastávající maminku zmlátí mladík v MHD a ani se jí nikdo nezastane, někdo bezdůvodně ubije bezdomovce a takto bych mohl pokračovat. Můj další příspěvek je tedy takové zamyšlení nad principy rytířských ctností a jejich možné interpretaci do dnešního prostředí.

SEDMERO RYTÍŘSKÝCH CTNOSTÍ:

Statečnost-odvaha v boji
Jak jsem napsal v předchozím odstavci, je zarážející, že nikdo nebyl schopen zakročit proti násilníkovi během útoku na těhotnou ženu. Pokud si někdo přisvojí právo utlačovat ostatní jen na základě větší fyzické síly, je nutné, aby ostatní byli schopní proti takovému jednání vystoupit. Spousta vyspělých civilizací skončila na tom, že po dosažení vysoké životní úrovně, mnohdy krvavě vybojované, zpohodlněly. Lidé a společnost odsoudili násilí jako barbarské a došlo ke ztrátě připravenosti k fyzické konfrontaci a obranyschopnosti.

Loajalita-věrnost pánovi a zemi
Jak by se asi dala tato ctnost převést do dnešní doby? K naší české zemi (myšleno státnímu útvaru) moc vlastenecký vztah nemám. Když vidím tu sebranku, která jej řídí, nevidím moc důvodů k loajalitě. Natož abych za ně pokládal život, či platil i jinou, ne tak vysokou cenu. Takže jak k tomu přistoupit? Svou loajalitu mohu prokazovat na úrovni šíření dobrého jména Česka. Tedy dobrých věcí, na které jako Češi můžeme být hrdí. Ať už jde o vynález kontaktních čoček, vaření piva typu pilsner nebo prostě krásné, na mnoha místech unikátní krajiny.

Štědrost-nehromadit bohatství-opovrhovat jím
Jo jo, chtělo by to, aby více lidí překročilo linii skrblictví a peníze bralo jen jako prostředek ke zlepšování světa okolo. Peníze nemohou udělat lidi šťastné. Je to pouze blud, který nám je vštěpován, aby se soukolí ekonomiky točila. No jen ať se točí, ale proč je pořád zrychlovat?

Zdvořilost – galantnost a ohleduplnost k ženám
Tato ctnost by měla býti samozřejmostí. Ač se dnes stále propírají témata genderu a emancipace, mít úctu k ženám by měl být standard. Žena přeci kdykoli může projev zdvořilosti odmítnout, ale nemyslím, že takových případů by i u velmi emancipovaných žen bylo moc.

Čest-plnění závazků
Jak jsem již v úvodu psal, dnešní systém je založen na vzájemném soupeření a boji. I boj však může probíhat čestně. Z vlastní zkušenosti vím, že každý čin, jež jsem udělal a měl pochybnost o jeho čistotě, ve mně vyvolal pocit viny, který mě tížil jako kámen. Pokud má člověk svědomí a netrpí duševní poruchou, je vlastně velice náročné být nečestným. Jestliže chceme dosáhnout nějaké životní harmonie a vnitřního štěstí, je nutné podrobovat své jednání a chování upřímné sebereflexi.

Víra-hájení a šíření křesťanské víry
Jak toto pojmout v jedné z nejateističtějších zemí Evropy? No především s tou ateističností to ani u nás není tak horké. Naše statistiky totiž považují za ateistu každého, kdo není aktivním věřícím v některém ze zavedených náboženství. Pokud se ale někoho zeptáte, zda věří v nějakou vyšší moc, energii či karmu, dost často se již absolutního popření nedočkáte. V dnešní době, pokud tedy nejste praktikující křesťané, bych tedy tuto ctnost pojal spíše tak, že je dobré diskutovat o tom, v co věříte a tak rozvíjet svou duchovní stránku a zároveň obohacovat o své duchovní zkušenosti ostatní.

Ochrana slabých-podpora vdov a sirotků
U této ctnosti asi není co dodat, charita je zapotřebí v každé době. Nezištné podporování všeho potřebného je nejen ctností rytířskou, ale hlavně lidskou.

Když se tedy vrátím k úvodnímu obrázku, v obou mužích může být rytíř skrytý. Dokážete ho nalézt i v sobě?

Mějte se krásně lidičky

Jiřík