Průmysl 4.0 – Utopie?, ale kdeže

Průmysl 4.0 je pojem, jež začíná zaznívat nejen z medií, ale i z úst některých politiků. Zdá se, že s rozvojem digitalizace, internetové komunikace, robotizace a dalších technologií se nám otevírají dveře k daleko bohatší a pohodlnější budoucnosti. Jen mám trochu pocit, že rozvoj technologií je jaksi exponenciální vůči rozvoji člověka. Jsem rád za několikaletou pracovní zkušenost z japonské Hi-Tech továrny, kde se do nejnovějších kyber-fyzikálních systémů hodně investovalo. To co již dnes automatizované systémy dokáží je neuvěřitelné. Chtělo by to jen tuto příležitost chytit za správný konec.

Průmyslová revoluce 4.0

Co si můžeme pod pojmem Průmysl 4.0 představit?

Prudký pokrok v automatizaci a digitalizaci výroby, by měl brzy přinést velké změny ve společnosti a v jejím celkovém úhlu pohledu na práci jako takovou. Ne jinak tomu bylo i v historii. Průmyslové revoluce se v minulosti uskutečnily již tři:

  • První průmyslová revoluce – Mechanizace (vodní a parní energie).
  • Druhá průmyslová revoluce – Masová produkce (montážní linky a elektrická energie).
  • Třetí průmyslová revoluce – Automatizace (zavedení počítačů a elektroniky).

A nyní nás čeká další:

  • Čtvrtá průmyslová revoluce 4.0 – Průmysl 4.0 – Kyberneticko fyzikální systém (komunikace, internet, digitalizace).

Bude se skládat z několika vzájemně úzce propojených oblastí:

Kyberfyzikální systém

Internet věcí

Internet služeb

Digitální ekonomika

Pojďme se podívat, jak by to mohlo vypadat. V následujících příkladech uvádím to, co je již normálně v praxi zaváděno. Zatím tedy spíše v lokálním měřítku.

Chytré továrny

Chytrá továrna-výroba elektroniky

 

Technologie je již na takové úrovni, kdy mohou vznikat tzv. chytré továrny. Všechny monotónní a opakující se činnosti již mohou vykonávat stroje. Ty se také dokáží zpětně kontrolovat a učit se. Ano, toto není science fiction. Tyto technologie jsou již běžně nasazovány ve všech možných průmyslových i logistických oblastech.

Zde je malý zjednodušený příklad  procesu, který již ve vyspělých Hi-Tech továrnách reálně funguje:

  1. Robot osadí komponent.
  2. Inspekční modul v lince zkontroluje polohu komponentu a vyhodnocenou odchylku osazení od ideální polohy odešle robotovi.
  3. Robot osadí další komponent již se započítanou odchylkou.
  4. Robot také hlídá kolik komponent osadil, kolik vyhodnotil jako vyhovující a kolik vyřadil jako špatné.
  5. Informaci o spotřebě komponent odesílá přímo do skladu, kde robotické vozíky a manipulátory opět doplňují materiál k výrobním linkám.
  6. Ve skladu po poklesu množství materiálu pod minimální úroveň, odesílá objednávku k výrobci komponentu.

Domácnosti

Inteligentní systémy v rodinném domě

Zásobování potravinami je možné řešit chytrými lednicemi a spižírnami. Ty mohou kontrolovat množství a automaticky doobjednávat věci co se dostanou pod minimální množství, jako v případě chytrých továren. Domy mohou být kompletně řízeny centrálním počítačem, který řídí ventilaci, vytápění, systémy recyklace vody, solární a větrnou elektrárnu a vše ostatní. Dům komunikuje přes internet s meteorologickou stanicí a v předstihu dokáže reagovat na budoucí povětrnostní situaci. Taky může komunikovat s ostatními domy v rámci jednotlivých čtvrtí, měst a vesnic. Je tak možné efektivně řídit přerozdělování soběstačně vyrobené energie.

Zemědělství

Řídicí systémy autonomního zemědělského stroje

Veškerá zemědělská technika má v sobě zabudovaný GPS modul a je přes satelit autonomně řízena. Farmy, stejně jako domácnosti spolu komunikují a podle situace sami rozhodují, co je kde nejvýhodnější pěstovat. zásobování osivem a vším potřebným je opět řešeno jako u ostatní logistiky. Systém je schopný sám vyhodnocovat nejvýhodnější dodavatele v rámci lokální nabídky.

Administrativa

Digitalizace administrativy

Hurá, už nemusíte vystát několikahodinovou frontu na úřadě. Stačí vyplnit jednoduchý formulář a opatřit ho elektronickým podpisem. Vše je zjednodušené, už žádné papírování a dlouhé vyřizování. Vše máte vyřízené v rámci minut, ne dní. Nemusíte kvůli jedné věci obíhat tři různé úřady.

***

A tak bych mohl pokračovat dále. Výsledkem je, že bychom mohli pracovat o hodně méně a mít stále rostoucí životní úroveň. Úhel pohledu na lidskou práci by se od základu změnil. Lidé by tento systém jen udržovali a dále vyvíjeli. Jenže to bychom nebyli lidé, abychom to všechno zase hned nezašmodrchali.

Revoluce 4.0 se stává politickým tématem a jak to tak bývá, když dáte politikovi diamant, vrátí vám hromádku hnoje. Pro podporu rozvoje tak vznikla stejnojmenná iniciativa založená ministerstvem obchodu a průmyslu. Ta dokonce navrhuje založení státem podporované organizace, avšak jak píše Lukáš Kovanda , hlavní ekonom společnosti Cyrrus:

„Iniciativu Průmysl 4.0 politici propagují, aby mohli přerozdělovat nové miliardy a obsazovat nové úřednické posty. Úplně by však stačilo, kdyby neházeli inovacím klacky pod nohy a zapomněli na laciný a krátkozraký populizmus.“

Jinými slovy, není nutné tento vývoj státem řídit, ale vytvořit pro něj patřičné podmínky, aby se firmám vyplatilo do těchto technologií investovat. Ono k tomu stejně dojde, ale takto by se tento trend dal výrazně urychlit.

Dejme tomu, že bychom tohoto stavu dosáhli a plné automatizaci by nestálo nic v cestě. Dokázali bychom této výhody využít?Odpověď je již vidět všude okolo. Místo abychom pracovali méně a svůj volný čas věnovali rodinám a vlastnímu rozvoji, pracujeme pořád více abychom každých půl roku mohli vyměnit svůj fungující telefon nebo každé  dva roky seděli v novém modelu auta.

Odborníci straší s černým scénářem, že bude vysoká nezaměstnanost méně kvalifikovaných pracovníků, jelikož jim jejich práci vezmou stroje. Je to pravděpodobné, protože vývoj technologií je rychlejší než vývoj společnosti i jednotlivců. Náš způsob života a hodnoty, které jsou nám od mala vštěpovány, spolu s nedostatkem duchovní vyzrálosti nás předurčují k nepochopení výhod, které nám revoluce 4.0 může přinést.

Často slýchám názor, že jakmile by lidé pracovali méně a přitom žili v blahobytu, začali by se nudit a „zlobit“. Docházelo by k výtržnostem, nepokojům, možná i válkám a rozvratu společnosti. Jenže revoluce 4.0 není o tom, že bychom nepracovali, jen bychom dělali to co nás baví na úkor toho co nás živí, ale nijak vnitřně nenaplňuje.

Příklad:

Okolo osmé ráno budu v práci. V jedenáct už budu doma a můžu začít dělat co mě baví, třeba stavět nábytek. Hotovou skříň, jedinečný kousek, dám do prodeje a přivydělám si ke svému stálému příjmu.

Mohlo by tak dojít k opětovnému rozvoji rukodělby a řemesel. Poslední dobou stále více pociťuju, že lidé oceňují originální jedinečné výrobky oproti unifikovaným tuctovým továrním produktům. Lidé by si spíše mohli dovolit koupit si opravdové umění, ne po milionté vytisknutou kopii některého z dávných mistrů, či tuctovou fotografii Manhattanu v Ikee.

Ale nejen z produkce živ je člověk. Volný čas by se dal využívat ke zdravějšímu způsobu života. Pravidelné cvičení, příprava kvalitnějšího jídla, nebo i duševnímu rozvoji. Prostě bychom mohli žít zase o krůček plnohodnotněji.

Článek rád ukončím pozitivně. Jednou blahobytného čtvrtého porevolučního stavu určitě dosáhneme, jako již několikrát v historii. Vždyť kdybyste dělníkovi v loděnicích v Irsku na začátku minulého století řekli, že jednou bude stačit pracovat osm hodin denně od pondělí do pátku a že bez problémů uživí rodinu a k tomu bude mít dvacet dní v roce dovolenou, jen by si poklepal na čelo a na vaši adresu utrousil něco ne úplně lichotivého.


Revoluce 4.0 do hloubky

O kyberfyzikálních systémech

Mějte se krásně lidičky

Jiřík