FVE a jejich návratnost

FVE na střeše rodinného domu
FVE na střeše rodinného domu

Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny je asi věčné téma. Na internetu je již dost komentářů od jejích fanoušků i odpůrců. Takže zde je pár myšlenek, jak se na tuto záležitost dá také podívat. Dle mého názoru je fotovoltaika u nás v České republice smysluplná pouze jako zdroj energie pro jednotlivé domy a domácnosti. Zastavování obrovských pozemků panely je u nás neefektivní plýtvání. Když se podívám na naši zemičku, tak si toto plýtvání nemůžeme dovolit. Asi jako nejlepší cestu bych viděl, solární panely umístěné na domech, ať rodinných či bytových. Těm by FVE pokryly částečnou nebo úplnou energetickou potřebu.

Návratnost investice se dá dnes velmi snadno spočítat. Je to jednoduchá matematika podložená čísly. Jenže, pokud si chci vybudovat FVE tak, abych využil celý její potenciál, je zapotřebí podívat se na to z širšího úhlu pohledu. Jelikož cena FVE je přímo úměrná jejímu výkonu, je nasnadě zamyslet se nad energetickou náročností domácnosti a nad energetickými ztrátami jednotlivých spotřebičů. Mnoho spotřebičů totiž ke svému fungování nepotřebuje silovou elektřinu AC230V, ale ve skutečnosti jsou konstruovány na mnohem menší napětí, např. DC12/24V. Pokud je napájíme AC230V, přibližně třetina odběru se promění v transformátorech těchto spotřebičů na teplo, což je docela slušné plýtvání. FVE ale právě pracuje s tímto napětím, takže všechny tyto spotřebiče mohou být přímo napájeny z FVE,  aniž by zde docházelo k těmto ztrátám. Když toto zahrneme do kalkulace, s číslem návratnosti to docela podstatně zahýbá. Opakem transformátoru je měnič napětí, který z DC12/24V udělá 230V, avšak s podobnými ztrátami jako transformátor. Takže pokud chceme z FVE napájet spotřebiče na AC230V, dochází opět ke ztrátám. Takže co s tím?

Asi nejlepší možností je vybudovat v nemovitosti dva okruhy, jeden silový AC230V, ze kterého budou napájeny vysoko odběrové spotřebiče (pila/vrtačka/sekačka na trávu atd.) a druhý nízkonapěťový DC12/24V ze, kterých budou napájeny nízko odběrové spotřebiče (modem, osvětlení, PC, fén). Samozřejmě je pak nutné tyto spotřebiče upravit, tzn. odpojit transformátor v nich zabudovaný a nebo koupit spotřebič již takto vybavený. Ty jsou ale momentálně dost drahé. LED žárovky 12/24V se již volně prodávají, takže to je již bez práce. Samozřejmě je nutné pro každou instalaci udělat optimalizaci na míru podle toho, jak často jsou v domácnosti jednotlivé spotřebiče využívány.

Příklad ostrovního systému
Příklad ostrovního systému

Další věcí, nad kterou je dobré se zamyslet, jsou spotřebiče které využívají tzv. stand alone režim. Například i vypnutá televize, mikrovlnná trouba nebo DVD rekordér odebírají stále proud . Tady je dobré popřemýšlet, jak často se tyto věci využívají. Pokud mikrovlnku použijeme jednou týdně, tak nemá smysl ji krmit po celou dobu elektrickým proudem. Zde se dají s úspěchem využít zásuvky spínané velikostí odběru, nebo zásuvky s časovým spínačem. Další možností je zásuvkové okruhy i jednotlivé zásuvky řídit přes PC. O těchto tématech určitě napíšu více v samostatných příspěvcích.

 Mějte se krásně lidičky.

Jiřík