Earthship neboli zeměloď

earthship
Earthship, pohled z jihovýchodní strany

Odpadky, beton, trochu skla a dřeva. To jsou Earthships neboli zemělodě.. Soběstačné domy amerického architekta Michaela Reynoldse. Domy postavené  z pneumatik, plechovek od piva, pet lahví, které nepotřebují být připojené k inženýrským sítím, ani závislé na vodním zdroji. A jak že to funguje?

Vytápění v zimě
Vytápění, nebo spíše vyhřívání, je zajištěno slunečním svitem. Přes předsunutý skleník na jižní straně je vyhříván interiér domu a jako akumulační prvek je využita termomasa z pneumatik vyplněných udusanou hlínou. Ta pak uvolňuje teplo do interiéru po dobu co slunce nesvítí.

Chlazení v létě
To funguje na jednoduchých fyzikálních principech. Skleník se vyhřeje sluncem a teplý vzduch uniká přes ventilační světlíky ven. Tím vzniká v domě  podtlak a skrze ventilační průduchy na severní straně, které jsou vedené pod zeminou, dochází k nasávání studeného vzduchu.

Earthship, půdorys
Earthship, půdorys

Voda

Voda je shromažďována z dešťových srážek. Ze střechy je svedena do podzemních nádrží a přes filtrační jednotku je čerpána již pitná voda do kuchyně. Odtud putuje do skleníkové zahrádky přes kořenovou čističku. Pak je čerpána na záchod a po jejím použití vede do septiku. Zde se opět pročistí a poslouží jako závlaha pro venkovní zahrádku.

Elektrická energie a ohřev vody
Na průčelí předsunutého skleníku jsou nainstalované fotovoltaické panely doplněné kolektory pro ohřev vody. Celý systém je ostrovní a úplně soběstačný. V příhodných podmínkách je možné elektrárnu doplnit větrníkem. M. Reynolds zde používá větrníky vlastní konstrukce s vertikální rotační osou.

Earthship, energetické systémy
Earthship, energetické systémy

Jelikož se jedná o kompletní ostrovní systémy, je zde řešena i problematika soběstačnosti potravinové. Ve vnitřních sklenících jsou vystavěné botanické buňky, které mohou celoročně produkovat zeleninu, ovoce a další rostliny. V jednom z Reynoldsových domů je vybudován i vodní rezervoár s rybími sádkami a venkovním kurníkem. Tento dům je prý koncipován pro soběstačný život 4 členné rodiny.

Interiér
Interiér
Botanické buňky
Botanické buňky

Koncept zemělodí je zajímavým pohledem na stavbu ekologických domů. Ekologii a přístup k životnímu prostředí pojímají z opačného spektra nežli ostatní ekostavby. Tato idea je založená na recyklaci odpadu, avšak jak sám její autor říká, zeměloď je myšlenka ne dogma. Nemusíme stavět hned celou zeměloď se vším co obsahuje. Stačí vzít nějaký starý dům a myšlenky zemělodě na něm aplikovat. Ať už je to solární energetika a její akumulace, sběr a několikanásobná recyklace vody, chlazení domu a jiné. Všechny systémy se dají upravovat a vylepšovat podle potřeb obyvatele.
Otázka, která napadne asi každého, kdo si o konceptu zemělodí něco přečte, je, zda doopravdy solární vytápění bude fungovat i v našem klimatickém pásmu. Odpověď je do jisté míry ano, ale o tom s čím počítat a co očekávat od zemělodě v našich luzích a hájích napíšu někdy příště. Na závěr ještě přihazuju pár odkazů:


 

O strastiplném boji s úředním šimlem architekta Michaela Reynoldse pojednává dokumentární film Architekt odpadu, který můžete shlédnouti zde (film bohužel zablokován-pouze upoutávka):
Architekt odpadu

Oficiální stránky Earthship zde:
Earthship Biotecture

První zeměloď v ČR-krátké povídání a záběry ze stavby zde:
Zeměloď pluje

Pořad Duše K, hostem M. Reynolds zde:
Duše K-M. Reynolds

Přednáška M. reynoldse v NTK
1díl, 2díl, 3díl, 4díl, 5díl, 6díl, 7díl, 8díl, 9díl, 10díl, 11díl, 12díl

 Mějte se krásně lidičkové  😀 

Jiřík