Archiv pro měsíc: Duben 2016

Kulturní kreativci

Paul H. Ray
Paul H. Ray

Kulturní kreativci je termín rozšířený sociologem Paulem H. Rayem a psycholožkou Herry Ruth Anderson za účelem popsání velké části západní společnosti, která se rozvinula nad rámec standardního vzorce myšlení  modernistů a jejich protikladu konzervativců. Koncept představili ve své knize The Cultural Creatives: How 50 Million  People Are Changing the World (2000), kde se tvrdí, že mají zjištěno, že až 50 milionu dospělých Američanů (o něco více než ¼ dospělé populace), může být nyní považována jako patřící do této skupiny. Také zde odhadují, že v Evropské unii počet těchto lidí dosahuje 80 až 90 milionů. Pokračování textu Kulturní kreativci