Zeměčlun – úřední šiml

ÚVOD O PROJEKTU REALIZACE ÚŘEDNÍ ŠIML PODPOŘIT

Zeměčlun (earthboat) je projekt nízkoenergetického panelového bytu, využívajícího principy Reynoldsových energeticky soběstačných domů (Earthship). S využitím slunce, jako zdroje energie pro vyhřívání, chlazení, výrobu elektrické energie a ohřev užitkové vody by mělo vést k co nejmenší závislosti na dodávkách z veřejných sítí.

Tato sekce obsahuje příspěvky popisující zkušenosti s vyjednáváním na úřadech. Co vše je zapotřebí zajistit a kolik a jakých razítek bude pro realizaci zapotřebí. Modlete se za mě 🙂 .